Irodánknak kiemelkedő gyakorlata van polgári peres eljárások vitelében. Irodánk változatos jellegű polgári perekben látja el ügyfelei képviseletét, a kisértékű perektől a milliárdos pertárgyértékű ügyekig. Peres gyakorlatunkban helyet kapott például számos szerződés érvénytelenségével kapcsolatos ügy, feltűnő értékkülönbséggel kapcsolatos polgári jogvita, szerződés teljesítésére kötelezéssel kapcsolatos perek, elszámolási viták, öröklési szerződéssel kapcsolatos per, közigazgatási perek, hibás teljesítéssel, szavatossági és jótállási kérdésekkel kapcsolatos perek. Számottevő gyakorlatunk van munkaügyi perek vitelében, különös tekintettel a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos perekre. Külföldi jogászokkal együttműködve dolgoztunk nemzetközi választottbíróság, a Világbank Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtti eljárásban is.

logo