Irodánk ügyfelei rendelkezésére áll a felsőoktatást érintő különböző típusú szerződések és nyilatkozatok – így például kutatási szerződések, más felsőoktatási intézményekkel vagy egyéb szervekkel kötött együttműködési szerződések, közérdekű önkéntes szerződések, diákcsere programokról szóló szerződések, adományokkal kapcsolatos szerződések, megbízási szerződések, különböző típusú és volumenű vállalkozási szerződések, adatvédelmi nyilatkozatok – elkészítése és véleményezése, illetve szabályzatok elkészítése és véleményezése, munkáltatói kölcsönszerződések és kapcsolódó jelzálogjog alapítások ügyintézése tárgyában. Ugyanígy szakterületeink közé tartozik a munkaügyi perek vitele, felsőoktatási intézmények követeléseinek behajtása (fizetési meghagyásos eljárások, peres ügyek, felszámolási eljárások stb.) a könyvtári tartozásoktól a nagyobb összegű kintlévőségekig, illetve közbeszerzési eljárásokban történő közreműködés (ajánlattételi felhívás és dokumentáció jogi véleményezése, közbeszerzési szerződés megírása, jogorvoslati eljárásokban való részvétel), valamint az ingatlan értékesítésekben, vagyonkezelési szerződések megkötésében való közreműködés is. Természetesen azt is fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink vezetőit és munkatársait olyan információkkal tudjuk ellátni a jogi környezetről akár személyes, akár írásban történő konzultáció és kommunikáció útján, hogy azzal támogassuk zökkenőmentes munkájukat, feladataik ellátását. Vállalunk hallgatói önkormányzat és a felsőoktatási intézmény közötti jogviszony rendezésében, illetve jogvita rendezésében történő közreműködést is.

logo