Dr. Pozsgai Nóra

ügyvéd

Dr. Pozsgai Nóra 2007-ben végzett summa cum laude minősítéssel az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt tagja, diplomájának megszerzését követően pedig nevelőtanára volt az ELTE Bibó István Szakkollégiumnak. Számos polgári eljárásjogi témájú könyv és cikk elkészítésében, jogalkalmazást segítő segédanyagok írásában és szerkesztésében vett részt, így például társszerzője a „Nagykommentár a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez” című elektronikus kommentárnak (Complex Kiadó, Budapest, 2014), illetve részt vett Dr. Kiss Daisy „A polgári per titkai” (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014) című monográfiája harmadik, átdolgozott kiadásának az elkészítésében. Dr. Pozsgai Nóra alkalmanként bekapcsolódott az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetében szervezett egyes képzésekben a polgári eljárásjog oktatásába is.

Dr. Pozsgai Nóra egyetemi évei alatt gyakornokként kezdett tevékenykedni az ügyvédi irodában, majd ügyvédjelölti éveit is itt töltötte. 2011-től az iroda ügyvéd tagja. Ügyvédként a felsőoktatási jog, a munkajog és a közbeszerzési jog területein rendelkezik kiemelt tapasztalattal, ezek mellett azonban gazdasági joggal, társasági joggal, polgári peres és nemperes képviselettel is foglalkozik napi szinten. Dr. Pozsgai Nóra munkanyelve a magyar nyelv mellett az angol is.

Mobil: +36 30 619 7523

E-mail: pozsgai.nora@santhapozsgai.hu

logo