dr. Dombi-Nyárádi Gabriella

ügyvéd

Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella 2007-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar infokommunikációs szakjogász képzését végezte el 2009-ben. 2010-ben közigazgatási szakvizsgát, 2011-ben pedig jogi szakvizsgát tett. Egyetemi évei alatt tagja volt az ELTE Bibó István Szakkollégiumnak. 2007-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási Főosztályán kezdett el dolgozni. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella a polgári anyagi és eljárásjog lényegében valamennyi területével foglalkozott minisztériumi évei alatt. E területek közül kiemelhetők a polgári peres és nemperes eljárások, így például a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos nemperes eljárások, a közjegyzői nemperes eljárások, illetve a bírósági végrehajtás területe is. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella néhány hónap megszakítással 2016-ig folyamatosan a minisztériumban dolgozott, az első években ügyintézőként, majd osztályvezetőként, főosztályvezető-helyettesként, végül pedig a Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály főosztályvezetőjeként. Munkája elismeréseként 2010-ben és 2015-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella munkája során egyebek mellett részt vett az új Polgári perrendtartás kodifikációs munkálataiban is, ezt megelőzően pedig az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséhez szükséges jogi szabályozás kialakításában is. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella 2016 decembere óta dolgozik az ügyvédi irodában alkalmazott ügyvédként. Ügyvédként elsősorban követelések behajtásával, peres ügyekkel, valamint közigazgatási joggal foglalkozik. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella munkanyelve a magyar nyelv mellett az angol is.

Telefon: +36 1 450 1642

E-mail: dombinyaradi.gabriella@santhapozsgai.hu

logo