Dr. Sántha Ágnes

ügyvéd

Dr. Sántha Ágnes 2002-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának jogász-közgazdász posztgraduális képzésén végzett 2005-ben. 2010-ben közbeszerzési referens végzettséget szerzett. Egyetemi évei alatt tagja, majd később nevelőtanára, 2004 és 2008 között pedig igazgatója volt az ELTE Bibó István Szakkollégiumnak. 2002-től PhD tanulmányokat folytatott, és éveken át oktatott polgári eljárásjogot az ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszékén, valamint az ELTE Bibó István Szakkollégiumban. 2008-ban az ELTE Tanácsa kimagasló egyetemi tevékenységéért Trefort Ágoston Emléklapot adományozott a részére. Ügyvédként több éven át közreműködött a Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédiskolájában az ügyvédjelöltek oktatásában, jelenleg pedig az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetében tanít polgári eljárásjogot. Dr. Sántha Ágnes részt vett az új Polgári perrendtartás kodifikációs munkálataiban, illetve polgári eljárásjogi témájú könyvek, jogalkalmazást segítő segédanyagok írásában és szerkesztésében. Így egyebek mellett társszerzője „A különleges perek” (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2006) című szakkönyvnek, „A Polgári Perrendtartás Kommentárja” (Complex Kiadó, Budapest, 2010) című műnek, a „Nagykommentár a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez” című elektronikus kommentárnak (Complex Kiadó, Budapest, 2014), illetve társszerkesztője Dr. Kiss Daisy „A polgári per titkai” (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014) című monográfiájának.

Dr. Sántha Ágnes a diplomaszerzést követően, ügyvédjelöltként is az ügyvédi irodában dolgozott, majd 2006-tól ügyvéd tagként, 2012-től pedig irodavezető ügyvédként tevékenykedik az irodában. Ügyvédként elsősorban a klasszikus polgári jog, gazdasági jog, társasági jog és ingatlanjog tartoznak az általa kezelt szakterületekhez. Kiemelt tapasztalata van polgári peres képviselet ellátásában, illetve tapasztalattal rendelkezik a Világbank Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtti eljárás tekintetében is. Dr. Sántha Ágnest a Haszon magazin 2016-ban „A 100 legjobb magyar ügyvéd” címmel megjelentetett összeállításában a tíz feltörekvő fiatal ügyvéd között mutatta be. Dr. Sántha Ágnes munkanyelve a magyar nyelv mellett az angol is.

Mobil: +36 30 519 0726

E-mail: santha.agnes@santhapozsgai.hu

logo