logo

A Sántha és Pozsgai Ügyvédi Iroda név egy 2000 óta működő ügyvédi irodát takar. Irodánkat Dr. Kiss Daisy, a Budapesti Ügyvédi Kamara egykori titkára és a Magyar Ügyvédi Kamara egykori főtitkára alapította. Dr. Kiss Daisy kivételes jogi pályafutása alatt tevékenykedett bíróként, alkotmánybírósági főtanácsosként, majd a köztársasági elnök vezető jogi tanácsadója volt, mielőtt ügyvédkedni kezdett. Dr. Kiss Daisy számos könyv szerzője, az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének oktatója és az ELTE tiszteletbeli tanára volt.

Irodánk 2012 májusától Sántha és Pozsgai Ügyvédi Iroda néven működik, jelenlegi ügyvéd tagjai dr. Sántha Ágnes és dr. Pozsgai Nóra.

Irodánknak jelentős tapasztalata van elsősorban klasszikus polgári jogi és gazdasági jogi területen. Ügyfeleink profilja széles spektrumot fed le, irodánk jogi szolgáltatásokat végzett, illetve végez egyebek mellett egy nagyobb külföldi befektetőcsoport, építési vállalkozások, felsőoktatási intézmények, minisztérium, gyógyszeripari szereplő, tehergépjárművek forgalmazásával foglalkozó márkaképviselet, illetve egy jelentős személygépjármű gyártó cég magyarországi képviselete, valamint egyéb gazdasági társaságok és magánszemélyek részére is.

Irodánknak kiemelkedő gyakorlata van polgári peres eljárások vitelében amellett, hogy a tagjai a polgári eljárásjog elméletének oktatói is. Változatos jellegű polgári perekben látjuk el ügyfeleink képviseletét. Peres gyakorlatunkban helyet kapott például számos szerződés érvénytelenségével kapcsolatos ügy, feltűnő értékkülönbséggel kapcsolatos polgári jogvita, szerződés teljesítésével kapcsolatos perek, elszámolási viták, közigazgatási perek, hibás teljesítéssel kapcsolatos jogviták, munkaviszonyt, illetve közalkalmazotti jogviszonyt érintő munkaügyi perek, de felsősoktatási jogvitákkal kapcsolatos perek is. Irodánk aktívan közreműködött már nemzetközi választottbírósági eljárásban is, a Világbank Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtt. Peres gyakorlatunk mellett ügyfeleink szerződéses, egyéb gazdasági jogi, cégjogi és ingatlanjogi ügyeit is intézzük. Kiemelt gyakorlatunk van cégek alapításában és változásbejegyzési ügyek intézésében, valamint ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek intézésében. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is számottevő tapasztalatunk van. Ugyanígy számottevő tapasztalattal rendelkezünk felsőoktatási jogi kérdésekben, miután irodánk alapításától kezdve napi szinten nyújtott szolgáltatásokat már több magyarországi felsőoktatási intézmény számára is.

Ügyvédi irodánk magyar és angol nyelven is lát el ügyeket, illetve készít anyagokat.

Hisszük, hogy a jogi ügyek vitele sosem „egyszemélyes” feladat, hanem nagyfokú együttműködést igényel az ügyfél és az ügyvéd között, hiszen az ügyek felelősségteljes ellátásához a jogi tudás mellett szükség van a ténybeli alapok megfelelő ismeretére, adott esetben a kapcsolódó szakmai tudásra is. Így munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk az ilyen értelemben vett csapatmunkát is.

logo